V košíku nemáte žádné zboží.

Součet: 0,00 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

„Prodávající“ je fyzická osoba Bc. Eva Šťástková, se sídlem Americká 128/44, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 02293943, DIČ: CZ7952020021. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu s květinami a doplňkovým zbožím www.evadekor.cz.
„Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu na dálku o koupi zboží. Kupující objednáním zboží od prodávajícího zpracováním elektronické objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.
„Příjemce zboží“ je subjekt, kterému je objednané zboží určeno či subjekt, který zboží převzal.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží či služby uvedené v objednávce charakterizované názvem „zboží“.
Prodávající se zavazuje, že svým kupujícím bude dodávat zboží v perfektním stavu, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro dané zboží. Vzhledem k faktu, že každá květinová vazba či aranžmá je originálem, dodaná květinová vazba se nemusí přesně shodovat s předlohou uvedenou na fotografii. Vyobrazená předloha je tedy nezávazná. V případě, že se květinová vazba či aražmá bude lišit o více jak 30% od předlohy, je prodávající povinen tuto skutečnost oznámit předem kupujícímu a to jednou z těchto možností: formou telefonického rozhovoru, sms zprávy či e-mailu. Pokud kupující nereaguje na oznámení (nebere telefon, neodpovídá na sms zprávu či e-mail), prodávající tuto skutečnost vnímá tak, že kupující se vším souhlasí.

Objednání zboží a služeb

Objednávku je možno podat prostřednictvím:
e-shopu, tj. webové stránky www.evadekor.cz,
telefonicky (tel. 222 519 793, 605 265 402)
e-mailem (info@evadekor.cz)
osobně (EvaDekor obchod s květinami, Americká 128/44, Praha 2)
písemně (EvaDekor obchod s květinami, Americká 128/44, Praha 2).

Objednávka musí obsahovat: druh zboží, termín dodání (datum a čas), místo dodání (jméno, event. sídlo firmy, adresa, telefon příjemce), identifikační údaje kupujícího (jméno, adresu, telefon, případně IČ a DIČ). Prodávající si vyhrazuje právo ověřit pravost objednávky telefonicky. Pokud objednávka neobsahuje všechny výše uvedené údaje a byla zaplacena, rozhoduje prodávající o její platnosti. Smlouva je splněna dodáním zboží příjemci a podepsáním předávacího protokolu. Příjemce zboží převezme a svým podpisem na předávacím protokolu prodávajícímu (eventuelně pověřené kurýrní službě) stvrdí, že zboží převzal a překontroloval bezvadnost dodaného zboží. Na pozdější reklamace způsobené nedostatečnou následnou péčí o zboží nebude brán zřetel.

V případě odeslané elektronické objednávky přes e-shop www.evadekor.cz kupující akceptuje platnou cenu objednaného zboží uvedenou v objednávce. V ostatních případech objednání zboží je kupujícímu sdělena konečná cena zboží (vč. dopravy /1 cesta + doplňkového zboží), kupující ústně či písemně potvrdí, že s cenou souhlasí. Objednávka je pro prodávajícího závazná uhrazením zboží kupujícím ve výši 100% hodnoty zboží (vč. dopravy).

Expedice a Dodací podmínky

Prodávající zajištuje rozvoz zboží pouze po Praze. Prodávající se zavazuje udělat maximum pro to, aby zboží bylo doručeno včas na požadované místo a v řádné kvalitě. Zboží je doručováno standardně v pracovních dnech mezi 9.00 - 18.00 hodinou, o víkendech a státních svátcích vždy po individuální dohodě s kupujícím. Doručování o víkendech a státních svátcích je s příplatkem 150%.

Pro doručení zboží v pracovní den doporučujeme objednávat zboží minimálně 24 hodin před požadovaným doručením. V případě, že požadujete dodat zboží tzv. expres tj. do 3 hodin od objednání, je nutné si tuto možnost u prodávajícího vždy ověřit (telefonicky či e-mailem)!

Pro Váš klid Vám doporučujeme objednávat květiny s dostatečným předstihem několika dnů.

Kupující přebírá plnou zodpovědnost za to, že příjemce zboží bude v uvedenou dobu na zadané adrese přítomen a že adresa bude správná a existující (problémem bývají např. chybějící čísla domů, zvonků atd.!). V případě nezastižení se prodávající (může být zastoupen kurýrní službou) pokusí předat zboží náhradní osobě (rodinnému příslušníkovi, sousedovi, spolupracovníkovi, recepčnímu apod.). Tato náhradní osoba podepíše protokol o převzetí místo příjemce zboží.

V případě jakýchkoliv problémů s expedicí a doručením zboží, bude o této skutečnosti kupující neprodleně telefonicky, sms zprávou či e-mailem informován. Zboží, které nebylo možno doručit k problémům uvedenými výše, je doručeno zpět na prodejnu květin EvaDekor obchod s květinami, Americká 128/44, kupující si je zde může osobně vyzvednout během standardní otevírací doby, případně dle dohody zaplatit druhý pokud o doručení zboží. Nárok na vrácení poplatku za doručení tímto zaniká.

EvaDekor obchod s květinami nezodpovídá za nedodání či zdržení zboží zaviněné stranou kupujícího či osoby, která zboží převzala proti podepsání protokolu. EvaDekor obchod s květinami nenese odpovědnost za zpoždění zásilek, pokud jimi došlo v důsledku událostí, které nemůžeme ovlivnit (např. dopravní zácpy, dopravní nehody, přírodní živly atd.).

Platební podmínky

Ceny zboží uvedených na našem e-shopu jsou platné po celou dobu jejich prezentace. Ke zboží je nutné připočítat poplatky za doručení zboží (vyjímkou jsou floristické kurzy a zboží, které si kupující osobně vyzvedne na prodejně)
Rozvoz Praha     (9.00 – 18.00 hod) 250.00 Kč/1 cesta
Rozvoz Praha 2  (pouze mezi 12.00 – 15.00 hod) 80.00 Kč/1 cesta

Platbu za zboží je možno učinit následujícími způsoby:
- on-line platba platební kartou
- bankovním převodem na náš účet č. 3279422369/0800
- hotově v České spořitelně na náš účet č. 3279422369/0800
- hotově na naší prodejně květin EvaDekor obchod s květinami, Americká 128/44, Praha 2
- složenkou typu C na adresu EvaDekor obchod s květinami, Americká 128/44, Praha 2
- fakturou (pouze pro prověřené stálé zákazníky)
- hotově při převzetí zboží (nutno si tuto službu PŘEDEM osobně či telefonicky dohodnout s majitelkou firmy!)

Platební podmínky u floristických aranžovacích kurzů

Rezervace kurzu vzniká až po úplném uhrazení kurzu a to buď on-line platbou přes GoPay (viz e-shop) či na prodejně květin EvaDekor obchod s květinami, Americká 128/44, Praha 2, kde kupující může zvolit mezi platbou v hotovosti či platební kartou.

Storno objednávek u řezaných květin a smutečních věnců/kytic

Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Upravit obsah objednávky nebo zrušit objednávku může kupující telefonicky či písemnou formou na e-mail info@evadekor.cz s uvedením čísla objednávky a rozsahem požadovaných změn a to nejméně 4 hodiny před časem doručení v den odeslání zboží.
V případě úhrady částky převodem na účet a následném stornu ze strany zákazníka:
a) více jak 5 dnů před plánovaným termínem doručení se z částky odečte 10% storno poplatek
b)méně jak 5 dnů před plánovaným termínem doručení se z částky odečte 20% storno poplatek
c) méně jak 24 hodin před plánovaným termínem doručení se z částky odečte 50% storno poplatek

Storno objednávek u floristických kurzů

V případě storna floristického aranžovacího kurzu týden před termínem konání kurzu si prodávající ponechává 50% z ceny kurzovného, v případě storna kurzu 48 hodin před termínem konání kurzu si prodávající ponechává 100% z ceny kurzovného.

Reklamace

Případnou reklamaci na nevyhovující dodávku či neuspokojivou kvalitu zboží lze vzhledem k sortimentu s rychlou zkázou uplatnit do 24 hodin od data dodání. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamaci lze uplatnit na telefonních číslech 605 265 402 či 222 519 793 nebo e-mailem na info@evadekor.cz. K posouzení reklamace je vždy nutné zboží vidět prodávajícím (do 24 hodin od nákupu zboží).

Ochrana osobních dat

Osobní data, která jsou předána pro kladné vyřízení objednávky slouží pouze ke kladnému uskutečnění a plnění kupní smlouvy.
Prodávající garantuje, že veškeré Vámi uvedené informace jsou diskrétní a nebudou podle zákonů České republiky a ochraně osobních dat poskytnuty třetí osobě ani použita pro komerční nabídku nesouvisející s naším obchodem s květinami bez souhlasu nositelů těchto dat. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.